Rehberlik

Rehberlik (7)

Okulumuzda rehberlik etkinlikleri çocukların gelişimsel özelliklerine, ilgilerine ve ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösteriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik birimi çalışmaları kapsamında  " Teknoloji Kullanımı " konulu tema rehber öğretmenlerimiz tarafından tüm sınıf düzeylerinde etkinlik ve sunum şeklinde işlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çarşamba, 02 Ocak 2019 10:13

AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK

Değerli velilerimiz,
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Aralık ayı “Akran İlişkileri” (Empati, Akran Zorbalığı, Alay Etme ile Baş Etme, Kişisel Haklara Saygı) konulu temamız, rehber öğretmenler tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama ve sunum şeklinde işlenmiştir. Bu temayı pekiştirmek amacıyla, evde sizlerin de bu konuların üzerinde durmanız ve aşağıdaki yazıyı dikkate almanız faydalı olacaktır.

Akran ilişkileri, çocukların sosyal gelişimi ve ruh sağlığı için önem taşımaktadır. Çocukluk döneminde çocukların akranları ile kurduğu iletişimin güçlü olması, onların gelecek hayatlarındaki ilişkilerini de etkilemektedir. Çocuklar, kendilerini ifade etmeyi duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde aktarmayı akran ilişkilerinde öğrenirler. İlkokul döneminde çocuk bir gruba kabul edilmek için uğraşır ve grup içinde yaşamayı öğrenir. Bir gruba ait olma, çocuğa sadece arkadaş ve eğlence sağlamakla kalmaz aynı zamanda çocuğun özgüven ve sosyal becerilerini olumlu yönde etkiler.

Akran ilişkilerinin en önemli yanı da sorun çözme becerisinin kazanılmasıdır. Çocuklar bu dönemde sorunlara kendileri çözüm üretemezlerse sorun çözme becerileri gelişmez ve ilerdeki ilişkilerinde bu beceriye sahip olamadıkları için daha büyük sorunlar yaşayabilirler. Bu durumda veliler ve öğretmenler olarak çocukların yaşadığı sorunlara karşı yaklaşımımız oldukça önemlidir. Çocuğunuz size yaşadığı bir sorunu anlattığında, sakince onu dinleyin. Sorunlara karşı kaygılanmanız ve aşırı tepki vermeniz çocukların daha fazla kaygılanmasına, sorunun daha çok büyümesine ve çocuğunuzun sorundan daha fazla etkilenmesine sebep olabilir. Ayrıca çocuklarınızın yerine çözüm bulmanız ya da tek taraflı düşünmeniz, onun özgüvenini zedelenmesine yol açabilir. Bu durumda bu sorunu nasıl çözmesi gerektiğini ona sormanız ve duygularını ifade etmesine imkân sağlamanız önemlidir. Örneğin, “arkadaşınla yaşadığın sorunda ne hissettin?”, “bu olumsuz duyguyu değiştirmek için neler yapabilirsin”, eğer bu sorunu okulda yaşıyorsa, “bu sorunu çözmek için okulda kimlerden yardım isteyebilirsin” gibi cümleler ile çocukların sorun çözme becerilerini geliştirebilirsiniz. Daha sonra çocuğunuzun ürettiği çözümleri uygulamasını ve sonucu ile ilgili size bilgi vermesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşadığı sorunu çözemediğini fark ettiyseniz, ya da zorbalığa uğradığını düşünüyorsanız, çocuğunuza belli etmeden mutlaka okul ile iletişime geçiniz. Bunun yanı sıra bu durumda aşağıdaki bilgilerin de size faydalı olacağını düşünüyoruz.

Akran zorbalığı akran gruplarının birbirlerini olumsuz yönde etkileyerek, birbirlerine karşı sözel, fiziksel veya sosyal saldırganlık içine girecek şekilde (isim takma, vurma, dışlama, alay etme, tehdit etme vb.) sürekli ve tekrarlayıcı güç kullanmasıdır. Çocukların akran ilişkilerinin olumsuz etkilenmemesi için yetişkinler olarak zorbalık konusuna nasıl yaklaşacağımızı bilirsek, zorbalık döngüsü içinde (Zorba,-mağdur-seyirci) en az etkilenmelerini sağlayabiliriz.

Çocuğunuzun zorbaca davrandığını anlamak için ipuçları:

 • Çocuğunuzun agresif bir tutumu var ise,
 • Çocuğunuz diğer çocuklara sert davranıyor, onlarla dalga geçiyor ise,
 • Çocuğunuz kişileri manipüle ediyor, baskı kuruyor ise,
 • Çocuğunuz kolaylıkla huzursuz, öfkeli duygu durumuna geçiyor ise,
 • Çocuğunuz bilgisayar önünde çok fazla zaman geçiriyor ise,
 • Çocuğunuz gününü anlatırken arkadaşları hakkında lakaplar, aşağılayıcı ifadeler kullanıyor ise,
 • Okuldan çocuğunuzun kendi sınıfındaki veya kendinden küçük sınıflardaki çocukları rahatsız ettiği hakkında uyarı geldi ise,
 • Okuldan çocuğunuzun sosyal ilişkilerinde zarar verici bir tutum içerisinde olduğuna dair uyarı geldiyse,

çocuğunuzun  okul ortamında zorbaca davranışlar sergiliyor olma ihtimali çok yüksektir.

Eğer çocuğunuz zorbaca davranıyor ise:

 • Zorbaca davrandığını gözlemlediğiniz an onu bu olumsuz davranışı için uyarın. Örneğin; “Bu yaptığın zorbaca bir davranış ve bu şekilde arkadaşına davranman uygun değil” diyebilirsiniz.
 • Çocuğunuza empati, saygı ve merhameti öğretin. Zorbaca davranan birçok çocuk empati becerisinde zayıftır. Bu davranışları sergilediğinde karşısındakinin hislerini anlamasına yardımcı olun.
 • ‘Rol oynama’ yaparak çocuğunuzun zorbalığa maruz kalan kişi olmasını isteyin. Siz de zorbalık yapan kişi olun. Bir zorbalık durumunu canlandırın ve üzerinde konuşun. Kim nasıl hissetti?, daha uygun nasıl davranılmalıydı? vb.
 • Zorbalık davranışlarının, istikrarlı ve belirgin yaptırımlarının olmasına önem verin.
 • Çocuğunuzun tüm davranışları için sorumluluk almasına dikkat edin.
 • Çocuğunuza problem çözerken daha barışçıl yöntemler izlemesi için ona destek olun. Sorunlarını daha uygun şekilde çözdüğünü gözlemlediğinizde ona hemen olumlu geri bildirim verin.
 • Çocuğunuzun bir problemi nasıl çözeceğini öğrenmesinde ebeveynlerinin tutumları önemlidir. Bu nedenle, sorun çözme konusunda çocuğunuza olumlu rol model olun.

Eğer çocuğunuz zorbalığa uğruyor ise:

 • Onu anlamaya çalışın. Çocuğunuzun yaşadığı sıkıntıları, durumunu açık uçlu sorular sorarak ne hissettiğini anlamaya çalışın ve empatik olun.
 • Çocuğunuzu suçlamayın. Çocuğunuzun zorbalığa uğruyor olmasının sebebi onun hatalı bir davranışı değildir. Onu suçlamanız çocuğunuzun daha da kırılmasına ve yaralanmasına, zorbalık yapan akranına karşı daha da güçsüz hissetmesine neden olabilir. Çocuğunuza, onun dışında herhangi birinin de bu tür davranışlara maruz kalabileceğini bunun kişisel bir sebebi olmadığını iletin.
 • Çocuğunuzun zorbalık davranışlarına maruz kalması sosyal ilişkilerde yaşanan herhangi bir durum değildir. Çocuğunuza “Aşırı hassas davranıyorsun.” , “Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler.” veya “Geçer” gibi ifadeler kullanmayın.
 • Ebeveynleri olarak hemen harekete geçmeyin. Çocuğunuzun zorbalık davranışlarına maruz kalması sizi öfkelendirebilir ve kaygılandırabilir. Ancak çocuğunuza ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun, birlikte çözüm arayın, bir strateji belirleyin ve ona rehberlik edin.
 • Çocuğunuzun iyi olduğu ve onu mutlu eden bir alan keşfedin. Böylece çocuğunuz belli bir ortamdaki sosyal ilişkilerinde güçlük çekmesine rağmen, iyi olduğu alandaki kişiler ile olumlu ilişkiler kurabilir.
 • Çocuğunuza kişisel bir saldırı olduğunu düşünmeyin. Zorbalık uygulayan çocuklar karşısındakine belli bir sebep olmadan da saldırgan davranışlarda bulunur. Zorba, kişiden çok ona saldırı sonucu en etkin tepkiyi (öfke, ağlama vb.) verebilecek kişileri seçer.
 • Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile mutlaka iletişime geçiniz.

Kaynak:

Akran Zorbalığı Etkinlik Kitabı. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/15/10/977071/dosyalar/2015_05/14100947_akranzorbaligietkinlikkitabi.pdf           

 

                                            Yükselen Eğitim Kurumları

   İlkokul Rehberlik Servisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ve 4. sınıf öğrencilerimize yönelik "verimli ders çalışma" konulu sunumumuz okulumuz rehber öğretmenleri tarafından yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli velilerimiz,
 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Kasım ayı “Sorumluluk Alma”(Yaşa Uygun Sorumluk Alma, Günlük Yaşam Becerilerin Desteklenmesi, Akademik Etkinlikler İle İlgili Sorumluluk Alma, Etkin Karar Verme) konulu temamız, rehber öğretmenler tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama şeklinde çalışılmıştır. Bu temaları pekiştirmek amacıyla, evde sizlerin de bu konuların üzerinde durmanız faydalı olacaktır.
 
Anne babalar olarak sorumluluk sahibi ve kendi ayakları üstünde durabilen çocuklara sahip olmak istiyoruz fakat çocukların kendi sorumluluklarını alabilmesi ve becerilerini kullanabilmesi, belirli bir yaşa geldiğinde bir anda olabilecek bir durum değildir. Çocuklara sorumluluk almayı öğretmek, çok küçük yaşlardan itibaren aşamalı olarak atılan adımlarla mümkündür.
 
Sorumluluk duygusu ile özgüven arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır. Çocuklara, becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri için olanak verilmezse, yeterlilik duygusu ve özgüven gelişimi olumsuz etkilenir. Çocuklara ne kadar sorumluluk verilirse yetişkinlere olan bağımlılıkları o kadar azalır ve kendi ayaklarının üstünde durabilmeye o kadar erken başlarlar. Ev ortamında sorumluluk almasına fırsat verilmeyen çocuklar, okul yıllarında ödevlerini ve eşyalarını sıklıkla unutan, kişisel eşyalarını ve yaşadığı ortamı düzenlemekte zorlanan, karşılaştıkları sorunları kendi başlarına çözemeyen ve yetişkinlere bağımlı olan bireyler haline gelirler.
 
Sorumluluk duygusu geliştirme sürecinde önemli olan çocuğun bir işi doğru şekilde yapması değil, onun için çaba göstermesidir. Bu nedenle yeterince iyi yapmamış olsa bile gösterdiği çabanın ne kadar değerli olduğunu ona hissettirmemiz ve hatalarını nasıl düzeltebileceği konusunda yol göstermemiz onu sorumluluklarına karşı motive edecektir. Ayrıca anne baba olarak sizlerin de sorumluluklarınız olduğunu ve bunlar için çaba sarf ettiğinizi onun anlayabileceği dilde anlatmanız ve çocuğunuza model olmanız sorumluluklarının farkında olması için oldukça önemlidir.
 
Sorumluluk verilirken çocukların gelişim özelliklerini dikkate almak gerekir. Bir çocuğun yapabileceklerinden fazla veya az sorumluluk vermek, onun motivasyonunu, yeterlilik duygusunu ve özgüvenini olumsuz etkiler. Çocukların belirli bir yaşta gelişim düzeyleri farklılık göstermek ile birlikte; çocuğun her yaşta mutlaka alabileceği sorumluluklar vardır.  Aşağıda yaş düzeylerine göre çocukların alabileceği sorumluluklar listelenmiştir. Listeye uygun olarak, çocuğunuza hangi sorumlulukları verdiğinizi kontrol edip, yaşına uygun sorumlulukları vermediğinizi fark ettiyseniz, tüm sorumlulukları bir arada değil de aşamalı olarak kazandırmaya çalışmanız uygun olacaktır.
 
Çocukların 2 ve 4 yaş arası alabilecekleri sorumluluklar:
 
Sofrada tek başına yemeğini yemek,
Tek başına uyumak,
El – yüz temizliğini yapabilmek,
Dişlerini fırçalamak,
Yardımla giyinmek ve soyunmak,
Kirli kıyafetlerini sepete atmak,
Kıyafet seçimi, hazırlanacak yemek, gezmeye gidilecek yer gibi konularda karar sürecine katılmak,
Oyun oynarken nerede olacağını anne babasına söylemek,
Oyuncaklarını toplamak,
Oyuncaklarını korumak,
Kitap, dergi ve gazeteleri yerine kaldırmak,
Anne babaların basit getir götür işlerini yapmak,
Yemek masasına peçete ve kırılmayacak malzemeleri koymak,
Televizyon, radyo gibi basit elektronik aletleri açıp kapamak
Alışveriş dönüşü malzemeleri dolaba yerleştirilmesine yardım etmek.
 
Çocukların 5 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Eşyalarına iyi bakmak,
Temiz kıyafetlerini çekmeceye ya da dolaba yerleştirmek,
Üzerinden çıkardığı kıyafetleri katlayabilmek ve dolabına kaldırmak,
Saçlarını taramak,
Yemeğini yedikten sonra tabağını kaldırmak,
Basit yiyeceklerin hazırlanmasına yardım etmek,
Oyuncaklarını toplamak.
 
Çocukların 6 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Tek başına giyinip soyunmak,
Sofranın hazırlanmasına ve toplanmasına yardım etmek,
Yanlışlıkla döktüklerini toplamak,
Evin toplanmasına yardım etmek,
Çiçekleri sulamak,
Sebzeleri yıkamak,
Kendi ayakkabılarını bağlamak,
Kendi ayakkabılarının temizliğini yapmak,
Evden çıkarken muslukları ve ışıkları kontrol etmek, açıksa kapatmak
Evcil hayvanları beslemek.
 
Çocukların 7 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Çantasını hazırlamak,
Ödevlerini yapmak,
Kitaplarını korumak,
Televizyon izleme saatine uymak,
Alışverişe yardım etmek,
Harçlığını bağımsızca kullanmak,
Kim olduğunu sorarak sokak kapısını açmak,
Hava durumuna ve gidilecek yere uygun olarak giyeceklerini seçmek,
Gerekli durumlarda evdeki telefonu kullanmak,
Balkonu, kapının önünü …vb. yerleri sulamak ve süpürmek.
 
Çocukların 8 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Sabahları çalar saatiyle kendi başına kalkmak,
Hatırlatmadan öz bakımını yapmak,
Yardım almadan banyo yapmak,
Yardım almadan kurulanmak,
Odasını toplamak,
Odasını, dolabını, yatağını ve çalışma masasını düzenli tutmak,
Okuldan gelen mesajları anne babasına iletmek,
Dersleriyle ilgili sorumlulukları almak, kimseye söylemeden derslerini düzenli bir şekilde yapmak,
Kendi kıyafet alışverişinde anne babasına yardımcı olmak.
 
Çocukların 9 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
İlgilerini belirleyip zamanını planlamak ve günlük programlar yapabilmek,
Ev dışı yakın yerlere gidip gelmek,
Evdeki bazı tamir işlerine yardımcı olmak,
Kendinden küçük kardeşinin yıkanmasına yardımcı olmak,
Kendinden küçük kardeşinin beslenmesine yardımcı olmak,
Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak,
Alışveriş yapmak.
 
Çocukların 10 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Kendi yatak çarşaflarını değiştirmek,
Listedeki malzemeleri çarşıdan almak,
Kendi randevularını takip etmek (diş hekimi, spor antrenmanı veya dil kursu)
Okumak istediği kitapları almak,
Basit yaralanmalarla başa çıkmak,
Arkadaşlarını evde ağırlamak,
Doğum günleri ve özel günleri planlamak ve kutlamak,
Kimse söylemeden belli görevleri yerine getirmek,
Komşulara yardımcı olmak.                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yükselen Eğitim Kurumları
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        İlkokul Rehberlik Servisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okulumuzda, öğrencilerin yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümünde etkili olan ''Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk'' programı yürütülmektedir. Bu program sayesinde öğrenciler kendi yaşadıkları uyumsuzlukları çözmede daha fazla sorumluluk alırlar. Ve bu sayede öğrencilerimizde empati kurma, çatışma çözme, iletişim, eleştirel düşünme , etkin dinleme ve konuşma becerileri gelişir.
 

 

Değerli Velilerimiz,
 
2018-2019 Eğitim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak temalar belirlenmiştir. Bu temalar ile ilgili etkinliklerin yaş ve gelişim düzeylerine göre farklılaşarak tüm öğrencilerimize ulaşması planlanmıştır. Aylık temalar ile tüm sınıf düzeylerine yapılacak her yıl yenilenen etkinliklerle aynı değerler pekiştirilerek hem her öğrencimiz bireysel olarak desteklenecek hem de okul genelinde bir farkındalık oluşturulacaktır. Yapılan etkinlikler ihtiyaca göre sınıf bazında tek tek ya da sınıf düzeyine göre toplu olarak gerçekleşecektir. Velilerimizin belirlenen temalar doğrultusunda öğrencilerimizi desteklemeleri ortak amaçlarımıza ulaşmakta önemli katkı sağlayacaktır, bu nedenle her tema ile ilgili evde yapılması gereken konular ile ilgili aylık bilgilendirme yazıları gönderilecektir.
 
Ekim ayı temamız olan “Kişisel Sınırlar” (Tuvalet Temizliği, Öz Bakım, Bedeni Tanıma ve Koruma, Beden Sağlığı ve Hayır Diyebilme) Rehber öğretmenleri tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama, sunum ve hikayeleştirme şeklinde çalışılmıştır. Bu eğitimi pekiştirmek amacıyla, evde sizlerin de bu konu üzerinde durmanız faydalı olacaktır.
 
Çocukların tuvalet eğitimi 4 yaşına kadar tamamlanmış olması gerekir. Tuvalet temizliği sorumluluğu çocuklara zamanında verilmediğinde birçok çocuk bu konuda kendini yetersiz hisseder. Bu çocuklar okulda tuvalete gitmekte zorlanmakta olup kendilerini güvensiz hissederler. Bu nedenle okula başlamış olan bir çocuk, artık tuvalet temizliğini kendi yapmalıdır. Evde çocuklara bu fırsat verilmediğinde bu eğitim de tamamlanamaz. Eğer çocuğunuz hala tuvalet temizliğini tek başına yapmakta zorlanıyorsa bir an önce bu eğitimi vererek, bu sorumluluğu kazanmasını sağlayabilirsiniz.
 
Bedeni tanıma ve koruma eğitimi de küçük yaşlarda çocuklara verilmelidir. Çocuklar kendi bedenlerini tanımalı ve bu konuda sınırlarını bilmelidir. Okulumuzda bu eğitim “Benim Bedenim Bana Aittir” konulu çalışmalar ile verilmiştir. Bu eğitim ihtiyaç duyulduğunda evde de pekiştirilmelidir. Bedeni tanıma ve koruma eğitimi özel alanların belirlenmesi ile başlayabilir. Kızlarda bikinin kapattığı yerler ve erkeklerde mayonun kapattığı yerler özel bölgelerdir, sadece onlara aittir ve kapatılması gereken yerlerdir. Bu bilgiyi çocukları korkutarak değil kendi davranışlarımızla vermeniz gerekir. Bir çocuğun özel bölgesine dokunmamaya/bakmamaya özen göstermeniz ve dokunmanız/bakmanız gerekiyorsa da ondan izin almanız önemlidir. Çocuğa özel bölgesini kapatması gerektiği ve sadece ona ait olduğu hatırlatılmalıdır. Bu nedenle örneğin, çocuğunuz kıyafetlerini değiştirirken sizin bakmamanızı, tuvalete girdiğinde kapıyı kapatması gerektiğini ve gerektiği zamanlarda özel bölgesini sadece ebeveyn ve doktorun ondan izin alarak bakıp/dokunabileceğini bilmelidir. Ayrıca, çocuklar iyi dokunuş ve kötü dokunuşun farkını bilmelidir. Bu durum sadece özel bölgeler için değil, tüm vücudu için geçerlidir. Örneğin bir anne babanın sarılması ve öpmesinin iyi bir dokunuş olduğu ancak tanımadığı bir insanın sarılmasının rahatsız edici bir durum olduğu örneği verilebilir. Bu eğitim okulda “hulahop” etkinliği ile işlenmiştir. Hulahop eğitimi ile çocuğun etrafındaki hayali hulahop, onun kişisel sınırlarını belirlediğini ve o sınırı o izin vermeden kimsenin aşamayacağını öğrenir. Çocuğun bir dokunuş ya da yakınlaşmadan rahatsız olduğunda ne yapması gerektiği ile ilgili korkutmadan bilgi verilmelidir. Çocuklar kötü bir dokunuş hissettiklerinde hemen yüksek sesle hayır diyerek o ortamdan uzaklaşıp güvendikleri bir yetişkine anlatmaları gerektiğini bilmelidirler. Çocukların rahatsız olduğu herhangi bir dokunuşun, kötü dokunuş olduğunu hatırlatmalısınız. Bu eğitimi pekiştirmek amaçlı “Benim Hula-hopum Var” (Yazar: Cemre ERTEN), kitabını kullanabilirsiniz.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doğukent-Pursaklar İlkokulu
                                                                                                                                                                                                                                                                               Yükselen Koleji Rehberlik Servisi