Değerli velilerimiz,
 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Kasım ayı “Sorumluluk Alma”(Yaşa Uygun Sorumluk Alma, Günlük Yaşam Becerilerin Desteklenmesi, Akademik Etkinlikler İle İlgili Sorumluluk Alma, Etkin Karar Verme) konulu temamız, rehber öğretmenler tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama şeklinde çalışılmıştır. Bu temaları pekiştirmek amacıyla, evde sizlerin de bu konuların üzerinde durmanız faydalı olacaktır.
 
Anne babalar olarak sorumluluk sahibi ve kendi ayakları üstünde durabilen çocuklara sahip olmak istiyoruz fakat çocukların kendi sorumluluklarını alabilmesi ve becerilerini kullanabilmesi, belirli bir yaşa geldiğinde bir anda olabilecek bir durum değildir. Çocuklara sorumluluk almayı öğretmek, çok küçük yaşlardan itibaren aşamalı olarak atılan adımlarla mümkündür.
 
Sorumluluk duygusu ile özgüven arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır. Çocuklara, becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri için olanak verilmezse, yeterlilik duygusu ve özgüven gelişimi olumsuz etkilenir. Çocuklara ne kadar sorumluluk verilirse yetişkinlere olan bağımlılıkları o kadar azalır ve kendi ayaklarının üstünde durabilmeye o kadar erken başlarlar. Ev ortamında sorumluluk almasına fırsat verilmeyen çocuklar, okul yıllarında ödevlerini ve eşyalarını sıklıkla unutan, kişisel eşyalarını ve yaşadığı ortamı düzenlemekte zorlanan, karşılaştıkları sorunları kendi başlarına çözemeyen ve yetişkinlere bağımlı olan bireyler haline gelirler.
 
Sorumluluk duygusu geliştirme sürecinde önemli olan çocuğun bir işi doğru şekilde yapması değil, onun için çaba göstermesidir. Bu nedenle yeterince iyi yapmamış olsa bile gösterdiği çabanın ne kadar değerli olduğunu ona hissettirmemiz ve hatalarını nasıl düzeltebileceği konusunda yol göstermemiz onu sorumluluklarına karşı motive edecektir. Ayrıca anne baba olarak sizlerin de sorumluluklarınız olduğunu ve bunlar için çaba sarf ettiğinizi onun anlayabileceği dilde anlatmanız ve çocuğunuza model olmanız sorumluluklarının farkında olması için oldukça önemlidir.
 
Sorumluluk verilirken çocukların gelişim özelliklerini dikkate almak gerekir. Bir çocuğun yapabileceklerinden fazla veya az sorumluluk vermek, onun motivasyonunu, yeterlilik duygusunu ve özgüvenini olumsuz etkiler. Çocukların belirli bir yaşta gelişim düzeyleri farklılık göstermek ile birlikte; çocuğun her yaşta mutlaka alabileceği sorumluluklar vardır.  Aşağıda yaş düzeylerine göre çocukların alabileceği sorumluluklar listelenmiştir. Listeye uygun olarak, çocuğunuza hangi sorumlulukları verdiğinizi kontrol edip, yaşına uygun sorumlulukları vermediğinizi fark ettiyseniz, tüm sorumlulukları bir arada değil de aşamalı olarak kazandırmaya çalışmanız uygun olacaktır.
 
Çocukların 2 ve 4 yaş arası alabilecekleri sorumluluklar:
 
Sofrada tek başına yemeğini yemek,
Tek başına uyumak,
El – yüz temizliğini yapabilmek,
Dişlerini fırçalamak,
Yardımla giyinmek ve soyunmak,
Kirli kıyafetlerini sepete atmak,
Kıyafet seçimi, hazırlanacak yemek, gezmeye gidilecek yer gibi konularda karar sürecine katılmak,
Oyun oynarken nerede olacağını anne babasına söylemek,
Oyuncaklarını toplamak,
Oyuncaklarını korumak,
Kitap, dergi ve gazeteleri yerine kaldırmak,
Anne babaların basit getir götür işlerini yapmak,
Yemek masasına peçete ve kırılmayacak malzemeleri koymak,
Televizyon, radyo gibi basit elektronik aletleri açıp kapamak
Alışveriş dönüşü malzemeleri dolaba yerleştirilmesine yardım etmek.
 
Çocukların 5 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Eşyalarına iyi bakmak,
Temiz kıyafetlerini çekmeceye ya da dolaba yerleştirmek,
Üzerinden çıkardığı kıyafetleri katlayabilmek ve dolabına kaldırmak,
Saçlarını taramak,
Yemeğini yedikten sonra tabağını kaldırmak,
Basit yiyeceklerin hazırlanmasına yardım etmek,
Oyuncaklarını toplamak.
 
Çocukların 6 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Tek başına giyinip soyunmak,
Sofranın hazırlanmasına ve toplanmasına yardım etmek,
Yanlışlıkla döktüklerini toplamak,
Evin toplanmasına yardım etmek,
Çiçekleri sulamak,
Sebzeleri yıkamak,
Kendi ayakkabılarını bağlamak,
Kendi ayakkabılarının temizliğini yapmak,
Evden çıkarken muslukları ve ışıkları kontrol etmek, açıksa kapatmak
Evcil hayvanları beslemek.
 
Çocukların 7 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Çantasını hazırlamak,
Ödevlerini yapmak,
Kitaplarını korumak,
Televizyon izleme saatine uymak,
Alışverişe yardım etmek,
Harçlığını bağımsızca kullanmak,
Kim olduğunu sorarak sokak kapısını açmak,
Hava durumuna ve gidilecek yere uygun olarak giyeceklerini seçmek,
Gerekli durumlarda evdeki telefonu kullanmak,
Balkonu, kapının önünü …vb. yerleri sulamak ve süpürmek.
 
Çocukların 8 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Sabahları çalar saatiyle kendi başına kalkmak,
Hatırlatmadan öz bakımını yapmak,
Yardım almadan banyo yapmak,
Yardım almadan kurulanmak,
Odasını toplamak,
Odasını, dolabını, yatağını ve çalışma masasını düzenli tutmak,
Okuldan gelen mesajları anne babasına iletmek,
Dersleriyle ilgili sorumlulukları almak, kimseye söylemeden derslerini düzenli bir şekilde yapmak,
Kendi kıyafet alışverişinde anne babasına yardımcı olmak.
 
Çocukların 9 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
İlgilerini belirleyip zamanını planlamak ve günlük programlar yapabilmek,
Ev dışı yakın yerlere gidip gelmek,
Evdeki bazı tamir işlerine yardımcı olmak,
Kendinden küçük kardeşinin yıkanmasına yardımcı olmak,
Kendinden küçük kardeşinin beslenmesine yardımcı olmak,
Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak,
Alışveriş yapmak.
 
Çocukların 10 yaşında alabilecekleri sorumluluklar
 
Kendi yatak çarşaflarını değiştirmek,
Listedeki malzemeleri çarşıdan almak,
Kendi randevularını takip etmek (diş hekimi, spor antrenmanı veya dil kursu)
Okumak istediği kitapları almak,
Basit yaralanmalarla başa çıkmak,
Arkadaşlarını evde ağırlamak,
Doğum günleri ve özel günleri planlamak ve kutlamak,
Kimse söylemeden belli görevleri yerine getirmek,
Komşulara yardımcı olmak.                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yükselen Eğitim Kurumları
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        İlkokul Rehberlik Servisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okulumuzda, öğrencilerin yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümünde etkili olan ''Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk'' programı yürütülmektedir. Bu program sayesinde öğrenciler kendi yaşadıkları uyumsuzlukları çözmede daha fazla sorumluluk alırlar. Ve bu sayede öğrencilerimizde empati kurma, çatışma çözme, iletişim, eleştirel düşünme , etkin dinleme ve konuşma becerileri gelişir.
 

 

Değerli Velilerimiz,
 
2018-2019 Eğitim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak temalar belirlenmiştir. Bu temalar ile ilgili etkinliklerin yaş ve gelişim düzeylerine göre farklılaşarak tüm öğrencilerimize ulaşması planlanmıştır. Aylık temalar ile tüm sınıf düzeylerine yapılacak her yıl yenilenen etkinliklerle aynı değerler pekiştirilerek hem her öğrencimiz bireysel olarak desteklenecek hem de okul genelinde bir farkındalık oluşturulacaktır. Yapılan etkinlikler ihtiyaca göre sınıf bazında tek tek ya da sınıf düzeyine göre toplu olarak gerçekleşecektir. Velilerimizin belirlenen temalar doğrultusunda öğrencilerimizi desteklemeleri ortak amaçlarımıza ulaşmakta önemli katkı sağlayacaktır, bu nedenle her tema ile ilgili evde yapılması gereken konular ile ilgili aylık bilgilendirme yazıları gönderilecektir.
 
Ekim ayı temamız olan “Kişisel Sınırlar” (Tuvalet Temizliği, Öz Bakım, Bedeni Tanıma ve Koruma, Beden Sağlığı ve Hayır Diyebilme) Rehber öğretmenleri tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama, sunum ve hikayeleştirme şeklinde çalışılmıştır. Bu eğitimi pekiştirmek amacıyla, evde sizlerin de bu konu üzerinde durmanız faydalı olacaktır.
 
Çocukların tuvalet eğitimi 4 yaşına kadar tamamlanmış olması gerekir. Tuvalet temizliği sorumluluğu çocuklara zamanında verilmediğinde birçok çocuk bu konuda kendini yetersiz hisseder. Bu çocuklar okulda tuvalete gitmekte zorlanmakta olup kendilerini güvensiz hissederler. Bu nedenle okula başlamış olan bir çocuk, artık tuvalet temizliğini kendi yapmalıdır. Evde çocuklara bu fırsat verilmediğinde bu eğitim de tamamlanamaz. Eğer çocuğunuz hala tuvalet temizliğini tek başına yapmakta zorlanıyorsa bir an önce bu eğitimi vererek, bu sorumluluğu kazanmasını sağlayabilirsiniz.
 
Bedeni tanıma ve koruma eğitimi de küçük yaşlarda çocuklara verilmelidir. Çocuklar kendi bedenlerini tanımalı ve bu konuda sınırlarını bilmelidir. Okulumuzda bu eğitim “Benim Bedenim Bana Aittir” konulu çalışmalar ile verilmiştir. Bu eğitim ihtiyaç duyulduğunda evde de pekiştirilmelidir. Bedeni tanıma ve koruma eğitimi özel alanların belirlenmesi ile başlayabilir. Kızlarda bikinin kapattığı yerler ve erkeklerde mayonun kapattığı yerler özel bölgelerdir, sadece onlara aittir ve kapatılması gereken yerlerdir. Bu bilgiyi çocukları korkutarak değil kendi davranışlarımızla vermeniz gerekir. Bir çocuğun özel bölgesine dokunmamaya/bakmamaya özen göstermeniz ve dokunmanız/bakmanız gerekiyorsa da ondan izin almanız önemlidir. Çocuğa özel bölgesini kapatması gerektiği ve sadece ona ait olduğu hatırlatılmalıdır. Bu nedenle örneğin, çocuğunuz kıyafetlerini değiştirirken sizin bakmamanızı, tuvalete girdiğinde kapıyı kapatması gerektiğini ve gerektiği zamanlarda özel bölgesini sadece ebeveyn ve doktorun ondan izin alarak bakıp/dokunabileceğini bilmelidir. Ayrıca, çocuklar iyi dokunuş ve kötü dokunuşun farkını bilmelidir. Bu durum sadece özel bölgeler için değil, tüm vücudu için geçerlidir. Örneğin bir anne babanın sarılması ve öpmesinin iyi bir dokunuş olduğu ancak tanımadığı bir insanın sarılmasının rahatsız edici bir durum olduğu örneği verilebilir. Bu eğitim okulda “hulahop” etkinliği ile işlenmiştir. Hulahop eğitimi ile çocuğun etrafındaki hayali hulahop, onun kişisel sınırlarını belirlediğini ve o sınırı o izin vermeden kimsenin aşamayacağını öğrenir. Çocuğun bir dokunuş ya da yakınlaşmadan rahatsız olduğunda ne yapması gerektiği ile ilgili korkutmadan bilgi verilmelidir. Çocuklar kötü bir dokunuş hissettiklerinde hemen yüksek sesle hayır diyerek o ortamdan uzaklaşıp güvendikleri bir yetişkine anlatmaları gerektiğini bilmelidirler. Çocukların rahatsız olduğu herhangi bir dokunuşun, kötü dokunuş olduğunu hatırlatmalısınız. Bu eğitimi pekiştirmek amaçlı “Benim Hula-hopum Var” (Yazar: Cemre ERTEN), kitabını kullanabilirsiniz.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doğukent-Pursaklar İlkokulu
                                                                                                                                                                                                                                                                               Yükselen Koleji Rehberlik Servisi
 
 
Perşembe, 27 Eylül 2018 22:03

DOĞUKENT İLKOKULU REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Okulumuzun açılışının 2. Haftasında, öğrencilerimiz rehber öğretmenler tarafından yapılan etkinlikler ile birlikte, rehberlik servisini tanıyıp, işleyişi ile ilgili bilgi sahibi oldular. Ayrıca etkinlik ve dramalar ile birlikte öğrencilerimize okul ve sınıf kurallarından bahsedildi.

 

Özel Yükselen Eğitim Kurumları Doğukent İlkokulu

Rehberlik Servisi