Pazartesi, 30 Nisan 2018 10:48

NİSAN AYI TEMASI "MESLEKİ GELİŞİM"

Değerli velilerimiz,
 
             2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Nisan ayı “Mesleki Gelişim” (Meslekleri Tanıma, İlgi ve Yetenekleri Tanıma) konulu temamız, rehber öğretmenler tarafından tüm sınıf düzeylerinde hikayeleştirme ve hazırlanan video sunumu şeklinde işlenmiştir.
 
             Mesleki gelişim eğitimi, çocukların farklı meslekleri tanıyarak, meslek mensuplarının toplumdaki iş bölümüne nasıl katkı sağladıklarını ve mesleklerinin sorumluluklarını yerine getirmediklerinde yaşanan aksaklıkların farkına varmalarını sağlar. Bunun yanı sıra, mesleki gelişim eğitimi, çocukların ilerideki yaşantılarında mesleki yönelimleri için çocukluktan itibaren, yetenekleri, becerileri ve ilgileri ile ilgili farkındalık kazanmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, küçük yaşlardan itibaren çocukların farklı meslekler ile tanışması önemlidir.
 
             Bu eğitimi pekiştirmek amacıyla, evde sizlerin de bu konuların üzerinde durmanız faydalı olacaktır. Örneğin, çocuklarımız, çevrenizdeki farklı meslek gruplarındaki kişiler ile tanıştırılabilir ve meslekleri ile ilgili bilgi edinmeleri sağlanabilir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Saygılarımla, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Yükselen Eğitim Kurumları 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             İlkokul Rehberlik Birimi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Pazartesi, 02 Nisan 2018 11:30

MART AYI REHBERLİK TEMASI "SORUMLULUK ALMA"

Değerli velilerimiz, 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Mart ayı “Sorumluluk Alma (Yaşa Uygun Sorumluk Alma, Günlük Yaşam Becerilerin Desteklenmesi, Akademik Etkinlikler İle İlgili Sorumluluk Alma, Etkin Karar Verme) konulu temamız, rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler tarafından okulumuz konferans salonunda tüm öğrencilerimize drama ve sunum şeklinde işlenmiştir. Bu temaları pekiştirmek amacıyla, evde sizlerin de bu konuların üzerinde durmanız faydalı olacaktır.

Anne babalar olarak sorumluluk sahibi ve kendi ayakları üstüne durabilen çocuklara sahip olmak istiyoruz fakat çocukların kendi sorumluluklarını alabilmesi ve becerilerini kullanabilmesi, belirli bir yaşa geldiğinde bir anda olabilecek bir durum değildir. Çocuklara sorumluluk almayı öğretmek, çok küçük yaşlardan itibaren aşamalı olarak atılan adımlarla mümkündür.

Sorumluluk duygusu ile özgüven arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır. Çocuklara, becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri için olanak verilmezseyeterlilik duygusu ve özgüven gelişimi olumsuz etkilenir. Çocuklara ne kadar sorumluluk verilirse yetişkinlere olan bağımlılıkları o kadar azalır ve kendi ayaklarının üstünde durabilmeye o kadar erken başlarlar. Ev ortamında sorumluluk almasına fırsat verilmeyen çocuklar, okul yıllarında ödevlerini ve eşyalarını sıklıkla unutan, kişisel eşyalarını ve yaşadığı ortamı düzenlemekte zorlanan, karşılaştıkları sorunları kendi başlarına çözemeyen ve yetişkinlere bağımlı olan bireyler haline gelirler.

Sorumluluk verilirken çocukların gelişim özelliklerini dikkate almak gerekir. Bir çocuğun yapabileceklerinden fazla veya az sorumluluk vermek, onun motivasyonunu, yeterlilik duygusunu ve özgüvenini olumsuz etkiler. Çocukların belirli bir yaşta gelişim düzeyleri farklılık göstermek ile birlikte; çocuğun her yaşta mutlaka alabileceği sorumluluklar vardır.  Aşağıda yaş düzeylerine göre çocukların alabileceği sorumluluklar listelenmiştir. listeye uygun olarak, çocuğunuza hangi sorumlulukları verdiğinizi kontrol edipyaşına uygun sorumlulukları vermediğinizi fark ettiyseniz, tüm sorumlulukları bir arada değil de aşamalı olarak kazandırmaya çalışmanız uygun olacaktır. 

Değerli velilerimiz,

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Ocak - Şubat ayı “Farlılıklara Saygı” (Empati Kurma, Bireysel Farklılıkların Farkına Varma, Farklıkları Normalleştirme) konulu temamız, rehber öğretmenler tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama, hikayeleştirme ve video sunum şeklinde işlenmiştir.

Toplum içinde, farklı ırktan, kültürden, etnik geçmişten gelen ve farklılıklarıyla var olan bireylerin bir arada uyum içerisinde yaşayabilmeleri için, çocukluktan itibaren uzlaşma kültürünün oluşturulması ve farklılıklara saygı duymanın öğrenilmesi gerekir. Çocuklar erken yaşlarda ben merkezci bir yapıya sahip oldukları için farklılıklara hoşgörüsüz yaklaşmaya daha yatkındırlar. Bu nedenle ayrımcı tutumlardan daha az etkilenmeleri ve hoşgörü ile yaklaşmaları için empati kurabilme yeteneğinin o yaşlarda kazandırılması gerekir. Çocukların empati kurma becerilerini geliştirmek için, kızgınlık, üzüntü gibi olumsuz duyguları yaşamalarının normal olduğu anlatılmalı ve baş etmelerinde yardımcı olmalıyız. Eğer bu duyguları yaşamazlarsa ya da baş etmeye çalışmazlarsa, öfkeli bir arkadaşının ne hissettiğini anlayamaz.

Ayrıca, daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, çocuklar birçok şeyi yetişkinleri taklit ederek, onlar gibi davranarak ve onlar gibi konuşarak öğrenir. Yani dünyaya sevdikleri, örnek aldıkları yetişkinlerin gözünden bakarlar. Bu yüzdendir ki; farklılıklara saygılı, hoşgörülü ve empati kurabilen bireyler yetiştirmek için; ebeveynler; söylemlerinde ve davranışlarında onlara rol-model olmalı, onlarla olguları konuşurken, bizimkilerin dışında da başka fikirlerin, başka bakış açılarının da olduğunu vurgulamalılar.

Çocukların farklılıklara daha duyarlı olabilmeleri için ebeveyn olarak yapabilecekleriniz:

 • Farklı kültürler ve kültürel etkinlikler gibi konular üzerinde çocuğunuzu bilgilendirin. Ortak özellikler hakkında sohbet edin.
 • Günlük konuşmalarınızda, çocukların yanında ırkçı ve ayrımcı söylemlerden kaçının.
 • Onun çevresinde farklı olduğunu düşündüğü kişilerin olup olmadığını sorun ve bu konu hakkında sohbet edin.
 • Engelli bireyler için toplumsal yaşam alanlarındaki düzenlemeleri fark ettirip, bireysel olarak engelli bireylere nasıl yardım edebilecekleri konusunda sohbet edin.
 • Çeşitli dramalarla hayata farklılıkları olan bireylerin gözünden bakmalarını sağlayın. (Örneğin; gözünü bağlayıp evin içinde dolaşmak, alışkın olduğu elini kullanmadan etkinlik yapmak, konuşmadan kendini ifade etmeye çalışmak vb.).
 • Her bireyin farklı yetenekleri olduğunu ve herkesin aynı konuda başarılı olamayacağını hatırlatın.
 

      

Saygılarımızla,

Yükselen Eğitim Kurumları

İlkokul Rehberlik Birimi 

    

 

Perşembe, 04 Ocak 2018 15:08

ARALIK AYI REHBERLİK TEMASI

Değerli velilerimiz,  

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Aralık ayı “Duyguları Tanıma ve İfade Etme” (Duygular,  Jest ve Mimikler, Olumsuz Duygular ile Baş Etme, Öfke Kontrolü) konulu temamız, rehber öğretmenler tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama ve sunum şeklinde işlenmiştir. 

Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren duygu, düşünce ve isteklerini ifade etme çabasındalardır ve olaylar karşısında duygularını davranışlarla göstermeye çalışırlar. Çocuklara duygularının tanıtılması ve isteklerini doğru şekilde ifade etmeyi öğretilmesi, onların sağlıklı gelişimi için önemlidir. Çocuklarımızın duygularını doğru tanıyabilmeleri ve ifade edebilmeleri ile birlikte: anlaşıldıklarını fark ederler ve kendilerini değerli hissedip özgüvenleri artar; duygu ve düşüncelerini ayırt etmeye öğrenirler ve olumsuz duygularını yansıtmazlar; diğer insanların da duygu ve düşüncelerini anlayabilme yetenekleri gelişir, sosyal ilişkileri güçlenir ve olumsuz duygular ile baş etme becerileri gelişir.  

Bu nedenle, çocukların duygularını tanıma ve ifade edebilmeleri için, yaşanan durumlarda, olaylar yerine çocukların ne hissettiğini sormak ve bu duygu ile nasıl baş edebilecekleri konusunda yardımcı olmak önemlidir.  

Onlara yardımcı olabilmek için ebeveynler olarak yapabileceklerimiz: 

 • Çocukların duygularını tanıması için, farklı etkinlikler yapılabilir. Örneğin; “Duygu Albümü (farklı duyguları canlandırıp, fotoğraflamak ve daha sonra bu fotoğrafları bir albüm haline getirmek), duyguları ifade edebilecekleri resimler çizdirilebilir, oyunlar oynatılabilir, drama ve canlandırmalar yaptırılabilir, kitap ya da dergilerdeki resimlere bakarak duyguları anlattırılabilir ve çocuklara kitap okurken ya da okudukları kitaplardaki karakterlerin duygusu sorulabilir.   

 • Duygular zorla hissettirilmez, olaylar ve durumlar karşısında doğal olarak gelişir. Bu nedenle, onlara ait duygu ve düşüncelerin olabileceği kabul edilmeli. Örneğin; “Boş ver sinirlenme”, “Üzülme geçer bunlar“Bunda korkulacak bir şey yok“Bak ne güzel arkadaş, onu sev, onunla oyna” gibi söylemler onun için anlamsız olabilir. 

 • Çocuğu dinlerken kendimizi onun yerine koymalı, olaylara onun gözünden bakıp, duygularını anlamaya çalışmalı, 

 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmek hususunda çocuklara rol model olunmalı ve evde onların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam hazırlanmalı. Günlük konuşmalarımızda “ Ne hissettin?, Bu olay sana ne hissettirdi?” gibi sorulara; öfke, üzüntü, mutluluk, korku gibi temel duygu ifadelerine daha çok yer verilmeli, 

 • Olaylar karşısında olumlu duygular yaşamaları kadar olumsuz duyguları da yaşamalarının normal olduğu anlatılmalı.   

Öfke kontrolünü için yapabileceklerimiz 

Çocuklarımıza öfkenin kontrol edilmesi gereken bir duygu olduğunu öğretmemiz gerekir. Bunun için hem ebeveynlerin hem de çocukların öfkeli olduğu zamanlarda çatışmaya girilmemeli. Bunun için okulda da kullandığımız “Trafik Işıkları yöntemi öğretilebilir. Kırmızı ışık (dur); öfkelendiğinde dur ve kendine sakin ol de (10’a kadar say, derin nefes al ve ver, elinle ağzını kapat, bulunduğun ortamdan hemen uzaklaş ve komik, güzel şeyler düşün), Sarı ışık (düşün); seni öfkelendiren durum ile ilgili ne yapılması gerektiğini düşün, Yeşil ışık (davran); düşündüğün ve sana en mantıklı gelen şeyi yap.  

      

Saygılarımızla,

Yükselen Eğitim Kurumları

İlkokul Rehberlik Birimi 

    

 

Pazartesi, 04 Aralık 2017 15:18

KASIM AYI TEMASI REHBERLİK ÇALIŞMASI

Değerli velilerimiz,

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yükselen Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları kapsamında, Kasım ayı “Akran İlişkileri” (Empati, Akran Zorbalığı, Alay Etme ile Baş Etme, Kişisel Haklara Saygı) konulu temamız, rehber öğretmenler tarafından tüm sınıf düzeylerinde drama ve sunum şeklinde işlenmiştir.

Akran ilişkileri çocukların sosyal gelişim ve ruh sağlığı için önem taşımaktadır. Çocukların akran ilişkilerinin olumsuz etkilenmemesi için yetişkinler olarak zorbalık konusuna nasıl yaklaşacağımızı bilirsek, zorbalık döngüsü içinde (Zorba,-mağdur-seyirci) en az etkilenmelerini sağlayabiliriz. Bu nedenle aşağıdaki bilgilerin sizler için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Çocuğunuzun zorbaca davrandığını anlamak için ipuçları:

· Çocuğunuz agresif bir tutumu var ise,

· Çocuğunuz diğer çocuklara sert davranıyor, onlarla dalga geçiyor ise

· Çocuğunuz kişileri manipüle ediyor, baskı kuruyor ise

· Çocuğunuz kolaylıkla huzursuz, öfkeli duygu durumuna geçiyor ise

· Çocuğunuz sosyal statüye ve popülerliğe aşırı önem veriyor ise

· Çocuğunuz bilgisayar önünde çok fazla zaman geçiriyor ise,

· Çocuğunuz gününü anlatırken arkadaşları hakkında lakaplar, aşağılayıcı ifadeler kullanıyor ise

· Okuldan çocuğunuzun kendi sınıfındaki veya kendinden küçük sınıflardaki çocukları rahatsız ettiği hakkında uyarı geldi ise

· Okuldan çocuğunuzun sosyal ilişkilerinde zarar verici bir tutum içerisinde olduğuna dair uyarı geldiyse,

çocuğunuz okul ortamında zorbaca davranışlar sergiliyor olma ihtimali çok yüksektir.

Eğer çocuğunuz zorbaca davranıyor ise:

· Zorbaca davrandığını gözlemlediğiniz an onu bu olumsuz davranışı için uyarın. Örneğin; “Bu yaptığın zorbaca bir davranış ve bu şekilde arkadaşına davranman uygun değil” diyebilirsiniz.

· Çocuğunuza empati, saygı ve merhameti öğretin. Zorbaca davranan bir çok çocuk empati becerisinde zayıftır. Bu davranışları sergilediğinde karşısındakinin hislerini anlamasına yardımcı olun.

· ‘Rol oynama’ yaparak çocuğunuzun zorbalığa maruz kalan kişi olmasını isteyin. Sizde zorbalık yapan kişi olun. Bir zorbalık durumunu canlandırın ve üzerinde konuşun. Kim nasıl hissetti?, daha uygun nasıl davranılmalıydı? vb.

· Zorbalık davranışlarının, istikrarlı ve belirgin yaptırımlarının olmasına önem verin.

· Çocuğunuzun tüm davranışları için sorumluluk almasına dikkat edin.

· Çocuğunuza problem çözerken daha barışçıl yöntemler izlemesi için ona destek olun. Sorunlarını daha uygun şekilde çözdüğünü gözlemlediğinizde ona hemen olumlu geri bildirim verin.

· Çocuğunuzun bir problemi nasıl çözeceğini öğrenmesinde ebeveynlerinin tutumları önemlidir. Bu yüzden, sorun çözme konusunda çocuğunuza olumlu rol model olun.

 

Eğer çocuğunuz zorbalığa uğruyor ise:

· Onu anlamaya çalışın. Çocuğunuzun yaşadığı sıkıntıları, durumunu açık uçlu sorular sorarak ne hissettiğini anlamaya çalışın ve empatik olun.

· Çocuğunuzu suçlamayın. Çocuğunuzun zorbalığa uğruyor olmasının sebebi onun hatalı bir davranışı değildir. Onu suçlamanız çocuğunuzun daha da kırılmasına ve yaralanmasına, zorbalık yapan akranına karşı daha da güçsüz hissetmesine neden olabilir. Çocuğunuza, onun dışında herhangi birinin de bu tür davranışlara maruz kalabileceğini bunun kişisel bir sebebi olmadığını iletin.

· Çocuğunuzun zorbalık davranışlarına maruz kalması sosyal ilişkilerde yaşanan herhangi bir durum değildir. Çocuğunuza ‘’Aşırı hassas davranıyorsun.” ,’’Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler.” veya “Geçer” gibi ifadeler kullanmayın.

· Ebeveynleri olarak hemen harekete geçmeyin. Çocuğunuzun zorbalık davranışlarına maruz kalması ebeveynleri olarak sizi öfkelendirebilir ve kaygılandırabilir. Ancak çocuğunuza ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun, birlikte çözüm arayın, bir strateji belirleyin ve ona rehberlik edin.

· Çocuğunuzun iyi olduğu ve onu mutlu eden bir alan keşfedin. Böylece çocuğunuz belli bir ortamdaki sosyal ilişkilerinde güçlük çekmesine rağmen, iyi olduğu alandaki kişiler ile olumlu ilişkiler kurabilir.

· Çocuğunuza kişisel bir saldırı olduğunu düşünmeyin. Zorbalık uygulayan çocuklar karşısındakine belli bir sebep olmadan da saldırgan davranışlarda bulunur. Zorba, kişiden çok ona saldırı sonucu en etkin tepkiyi (öfke, ağlama vb.) verebilecek kişileri seçer.

 

Kaynak:

Akran Zorbalığı Etkinlik Kitabı. http://sanliurfaram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/63/01/205760/dosyalar/2015_02/19014052_akranzorbaligietkinlikkitabi.pdf

 

Saygılarımızla,

Yükselen Eğitim Kurumları

İlkokul Rehberlik Servisi

    

 

 

Okulumuz 'Ana-Baba Okulu Projesi' kapsamında 3.sınıf düzeyinde ''Sorumluluk geliştirme ve sosyal gelişim' konulu veli atölyemiz gerçekleştirilmiştir. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Özel Yükselen İlkokulu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 

 

    

Okulumuz 'Ana-Baba Okulu Projesi' kapsamında; 4.sınıf düzeyinde ''Akademik beceriler ve gelişim özellikleri'' konulu veli atölyemiz gerçekleştirilmiştir. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Özel Yükselen İlkokulu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 

 

 

 

    

Okulumuz 'Ana-Baba Okulu Projesi' kapsamında; Ana sınıfı düzeyinde  ''uyum becerileri ve sorumluluk geliştirme'', 1.sınıf  düzeyinde ''olumlu davranış kazandırma'', 2.sınıf düzeyinde ''kişisel sınırlar ve 'Hayır' diyebilme'' konulu veli atölyelerimiz gerçekleştirilmiştir. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

   

Cuma, 03 Kasım 2017 09:52

"AFACAN OKULDA" TİYATRO GÖSTERİSİ

30-31 Ekim tarihlerinde okulumuz konferans salonunda okul içi kurallar, okul dışında zamanı etkili kullanma, uyku saatleri gibi kuralları öğretmeyi hedefleyen "Afacan Okulda" isimli tiyatro gösterimi öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

     

 

 

 

 

      Değerli velilerimiz,

            Okulumuz rehberlik çalışmaları kapsamında, hem birinci temamızın (öğrencilerimize yönelik) hem de “ANA-BABA OKULU” projemizin 2.sınıf düzeyinin (velilerimize yönelik) konusu olan "BEDEN GÜVENLİĞİ VE İSTİSMARI ÖNLEME" ile ilgili faydalanabileceğiniz yazımız bilgilerinize sunulur.

            Çocuklarımızın içinde bulundukları yaş dönemi; kendilerini, bedenlerini, dünyayı merak ettikleri ve tanımaya çalıştıkları bir dönemdir. Bu merak ve tanıma çabasını sağlıklı bir gelişme süreci olarak yaşamaları ancak yetişkinlerin desteği ile mümkün olmaktadır. Çocuklarımıza sınırlar, beden sağlığı ve beden güvenliği ile ilgili bilgi ve “hayır diyebilme becerisi” kazandırılması, ilkokul çağının temel önceliklerindendir. Bu bilgi ve becerileri kazandırırken, aşırı söylemler ve yaşının üzerinde bilgiler verilmesi; çocuğun gereksiz korkular yaşamasına neden olmakta, güven duygusunu zedeleyebilmekte ve arkadaşlık ilişkilerine yansımakta, kısacası ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir.

            Gelişimin üzerinde bilgi verilmesinin yanında çocuğun güvendiği yetişkinlerden hiçbir bilgi alamaması, merakını gidermek için onu, uygun olmayan kaynaklara yönlendirecektir. Bu kaynaklar; cinselliğe ilgi duyan yaşıtları veya büyükler, ya da uygunsuz internet içerikleri olabilmektedir. Ailenin zamanında, yeterli ve uygun bilgilendirme yapması tüm bu riskleri en aza indirmektedir. Yanıtlayamadığınız ya da o anda çekindiğiniz bir soru ile karşılaşırsanız, çocuğunuza vereceğiniz şu cevap emin olun anlayışla karşılanacaktır; “Şuan bu konuyu sana nasıl aktaracağımı bilmiyorum, bana yarına kadar süre verirsen bunu yarın konuşabiliriz”. Bu durumlarda okul rehberlik birimi ile görüşülebilir veya güvenilir çocuk ruh sağlığı uzmanlarına danışılabilir.

            Mahremiyet duygusunu kazandırmak ve ihmal ve istismarı normalleştiren davranış ve tutumlardan kaçınmak için yapabileceklerimiz;

- İlkokul çağındaki çocuklar tuvalet temizliğini kendileri yapabilecek gelişim düzeyindedir. Bu nedenle, tuvalet eğitimi bu yaşa kadar kazandırılmış olmalı ve çocukların tuvalet temizliği kendilerine bırakılmalıdır.

- İlkokul çağındaki çocuklar kontrollü bir şekilde banyo yapabilirler. Bedenin ona ait olduğunu ve mahremiyetinin olduğunu ona öğretebilmek için banyo yaparken “soyunurken ben sana bakmıyorum, ben çıkıyorum sen rahat rahat temizlen” gibi yönlendirmeler yapabiliriz.

- Onun bedenine dokunmanın bir koşula bağlı olmadığını öğretmek gerekir. Örneğin; “bir öpücük verirsen sana çikolata veririm” gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Bu söylemler çocukları istismara açık hale getirebilirler.

- Çocuklarımızın ilkokul çağında artık anne babadan ayrı yatmaları gerekmektedir. Eğer uykuya dalarken yanında olmanız gerekiyorsa, yanına uzanmak yerine, oturarak veya elini tutarak onun uyumasını sağlayabilirsiniz. Bedenini fark etmesi ile birlikte yalnız uyumak güvende hissetmesini destekleyecek ve bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olacaktır.

- Tanıdığı ya da tanımadığı kişilerin dokunmasından, bakışlarından, sözlerinden rahatsız olduğunda ve kendini kötü hissettiğinde, buradan uzaklaşmanın en doğal hakkı olduğunu, eğer istemediği şekilde kendisine dokunuluyorsa en yüksek sesi ile bağırıp, ortamdan uzaklaşıp ve güvendiği bir yetişkinin yanına gidip anlatması gerektiğini öğretmeliyiz.

- Çocukların yetişkin davranış kalıplarını ayırt etmelerini sağlamak için, çocuğunuza “aşkım”, “sevgilim” gibi hitaplardan kaçınmalı ve dudaktan öpülmemesi önerilmektedir.

          Çocuğunuza beden güvenliği konusunda aktaracaklarınızı içeren, “BENİM HULAHOPUM VAR” kitabından yararlanabilirsiniz. Yazar ve çizeri tarafından tüm gelirin yoksul bölgelere kütüphane kurmak ve kitap ulaştırmak için hibe edildiği kitabı edinmekte zorlanmanız halinde sınıf öğretmeninize isim yazdırabilirsiniz. Bu durumda biz sizler için toplu olarak edinmeye çalışacağız.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ÖZEL YÜKSELEN İLKOKULU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ