OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK SERVİSİ

Okulumuzda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış temeline oturtulmuştur. Bilimsel ilke ve yöntemlerle öğrenciyi her yönü ile tanımaya çalışıp bireye yönelik hizmetler verilmektedir. Çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almamızın nedeni, öğrenci ile ilgili konularda tüm okul çalışanlarının aynı anlayış ve işbirliği içinde hareket etmeleridir.

 

AMACIMIZ

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarı alanında düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğunu benimseyen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlarını gütmektedir.
 

İLKELERİMİZ

•Rehberlik hizmetlerinin temelinde insancıl bir anlayış vardır.
•Rehberlik anlayışı öğrenciyi merkeze alır.
•Rehberlik hizmetlerinde öğrencinin tanınması esastır.
• Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.
•Rehberlikte süreklilik esastır.
•Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmaktır.
•Rehberlik hizmetleri bireye ve onun geleceğine yöneliktir.
•Bireyin zayıf yönlerinden çok güçlü yönleri üzerinde durur.
•Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.
•Rehberlik hizmetlerinin esası, öğrencinin kendine yeter duruma gelmesini sağlamaktır.
•Rehberlikte bireye ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.
•Etkili bir rehberlik hizmeti bireysel farkları dikkate alan eğitim sisteminde gerçekleşebilir.
•Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasını oluşturur.
•Rehberlik hizmetleri okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliği ile gerçekleşir.
•Rehberlik tekniklerini uygulamak bir uzmanlık işidir. Rehberlik; planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.
 •Tek tip bir rehberlik programı yoktur. Rehberlik programı, öğrencilerin gereksinimlerini ve olanaklarını göz önüne alınarak her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre hazırlanır.
 Bu ilkelere paralel olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik anlayışımızda; bireyin değerliliği, özerkliği, iletişimimizin sürekli olması da önemlidir. Rehberliğe öğrenci gönüllü olarak gelir ve paylaşılan konular gizlilik temeline dayanır.
 Bu amaçlar doğrultusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi çalışmalarını eğitsel, kişisel ve mesleki alanda yürütür. Bu çalışmalar öğrenciyi tanıma, izleme, destekleme ve yönlendirme şeklinde yapılmaktadır.
 
 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNE İHTİYACIM OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAĞIM?

Öğrencilerin gelişim süreci içinde en çok yardıma gereksinim duydukları konulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
•Yaşamım nereye doğru gidiyor diye endişeleniyorsanız,
 •Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşma gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
•Nasıl ders çalışacağınızı bilemiyorsanız,
•Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız,
•Önceki sınıflarda başarılı biri olmama rağmen şu an derslerde zorluk çekiyorum diyorsanız,
•Ödevlerinizi yapıp derslerinize çalıştığınız halde, başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız,
•Kendinize özgü mesleki bir alan seçmek ve hedeflerinizi belirlemek istiyorsanız,
•Hayatınızda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız,
•İnsanlarla daha etkili iletişim kurmak ve duygularınızı etkili şekilde ifade etmek istiyorsanız,
•Çoğu zaman moraliniz bozuk ve kendinizi üzgün hissediyorsanız,
•Bugünlerde aşırı derecede stresli ve kaygılıyım diyorsanız,
• Bulunduğunuz ortama hala uyum sağlayamadığınızı düşünüyorsanız,
• Duygunuzu ve heyecanlarınızı kontrol edebilmek istiyorsanız,
 • Bir yaşam felsefesi, uygun toplumsal ve sosyal değerler kazanmak istiyorsanız,
• Gerçekçi bir benlik algısını geliştirmek istiyorsanız,
• Estetik, kültür ve güzellik alanlarında gerekli bilgi ve becerilere sahip bir kişilik geliştirmek istiyorsanız,
• İlgi alanlarını göz önüne alarak uygun boş zaman etkinliklerini öğrenmek istiyorsanız,
• Toplum yaşamını kavramak ve topluma faydalı bir birey olmalıyım diyorsanız,
• Beden sağlığını geliştirmeyi ve korumayı öğrenmek istiyorsanız,
 Bu ve buna benzer duygu ve düşünceler içinde iseniz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’ne gelerek görüşmeniz sizin için yararlı olacaktır.
 
 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YAKIN İLİŞKİDE BULUNDUĞU KİŞİ VE KURUMLAR

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için öğrenciler kadar öğretmenler, okul yönetimi, veliler ve yakın çevrenin de desteğine gereksinimi vardır. Bu kişi ya da kurumların desteği olmaksızın rehberlik hizmetlerinin tek başına başarılı olması beklenemez.
 
 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURU

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisinden yararlanmanın herhangi bir prosedürü yoktur. Fakat randevu almak hizmetin daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak içindir. Hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.
 
 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

VELİLERE YÖNELİK

FAALİYETLERİMİZ